New York State, Seneca County, Geneva - Property Records

Property Address
415 Boodys Hl, Geneva, NY 14456
401 Boodys Hl, Geneva, NY 14456
482 & 484 W River Rd, Geneva, NY 14456
3666 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3778 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3776 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3774 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3768 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3766 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3762 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3754 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3642 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3750 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3748 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3746 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3744 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3742 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3738 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3732 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3726 Kime Bch, Geneva, NY 14456
584 Kime Rd, Geneva, NY 14456
3722 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3718 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3716 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3712 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3710 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3708 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3706 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3704 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
770 Kime Rd, Geneva, NY 14456
3702 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3694 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3684 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3676 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3674 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3672 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3670 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3743 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3668 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3662 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3660 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3656 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3652 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3646 Edgewood Dr, Geneva, NY 14456
3720 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3784 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3783 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3780 Kime Bch, Geneva, NY 14456
3904 Willowdale Ln, Geneva, NY 14456
3879 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3898 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3892 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3882 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3878 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3872 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3868 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3864 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3862 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3886 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3874 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3854 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3846 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3840 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3838 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3836 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3834 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3830 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3824 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3818 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3852 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3812 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3806 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3802 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3798 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3794 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3792 Pastime Park, Geneva, NY 14456
3932 Willowdale Ln, Geneva, NY 14456
3928 Willowdale Ln, Geneva, NY 14456
3924 Willowdale Ln, Geneva, NY 14456
3796 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3920 Willowdale Ln, Geneva, NY 14456
3823 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3918 Route 96A, Geneva, NY 14456
3918 Route 96A, Geneva, NY 14456
3828 Route 96A, Geneva, NY 14456
3898 Route 96A, Geneva, NY 14456
814 Kime Rd, Geneva, NY 14456
3681 Post Rd, Geneva, NY 14456
3732 Post Rd, Geneva, NY 14456
3733 Post Rd, Geneva, NY 14456
3792 Post Rd, Geneva, NY 14456
3917 Route 96A, Geneva, NY 14456
3915 Route 96A, Geneva, NY 14456
3667 Route 96A, Geneva, NY 14456
3641 Route 96A, Geneva, NY 14456
955 Yellow Tavern, Geneva, NY 14456
858 Yellow Tavern, Geneva, NY 14456
3689 Route 96A, Geneva, NY 14456
3683 Route 96A, Geneva, NY 14456
3737 Route 96A, Geneva, NY 14456
949 Larsen Rd, Geneva, NY 14456
949 Larsen Rd, Geneva, NY 14456
4164 Route 96A, Geneva, NY 14456
4200 Route 96A, Geneva, NY 14456
957 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
4188 Route 96A, Geneva, NY 14456
877 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
953 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
777 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
741 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
629 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
577 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
591 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
517 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
4171 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
537 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
4191 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4079 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4105 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4188 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4160 Highbanks, Geneva, NY 14456
4156 HighBanks, Geneva, NY 14456
4150 HighBanks, Geneva, NY 14456
4144 Highbanks, Geneva, NY 14456
4138 Highbanks, Geneva, NY 14456
4136 Highbanks, Geneva, NY 14456
4128 Highbanks, Geneva, NY 14456
4114 Highbanks, Geneva, NY 14456
4109 Highbanks, Geneva, NY 14456
4108 Highbanks, Geneva, NY 14456
4106 Highbanks, Geneva, NY 14456
4094 Highbanks, Geneva, NY 14456
4090 HighBanks, Geneva, NY 14456
4084 Highbanks, Geneva, NY 14456
4078 Highbanks, Geneva, NY 14456
4132 Route 96A, Geneva, NY 14456
412 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
3978 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
3940 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4118 Route 96A, Geneva, NY 14456
4106 Route 96A, Geneva, NY 14456
3974 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
3968 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
3962 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
3956 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
3950 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
3944 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
3938 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
4010 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
4004 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
4000 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
3980 Abbott Dr, Geneva, NY 14456
4174 Highbanks, Geneva, NY 14456
4168 Highbanks, Geneva, NY 14456
4015 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4005 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4058 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
623 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
4000 Route 96A, Geneva, NY 14456
4154 Route 96A, Geneva, NY 14456
3939 Post Rd, Geneva, NY 14456
1171 Leader Rd, Geneva, NY 14456
1207 Leader Rd, Geneva, NY 14456
1129 Leader Rd, Geneva, NY 14456
1083 Leader Rd, Geneva, NY 14456
1083 Leader Rd, Geneva, NY 14456
1111 Leader Rd, Geneva, NY 14456
1095 Leader Rd, Geneva, NY 14456
4143 Route 96A, Geneva, NY 14456
4135 Route 96A, Geneva, NY 14456
1055 Leader Rd, Geneva, NY 14456
4125 Route 96A, Geneva, NY 14456
4117 Route 96A, Geneva, NY 14456
4101 Route 96A, Geneva, NY 14456
4087 Route 96A, Geneva, NY 14456
4077 Route 96A, Geneva, NY 14456
4053 Route 96A, Geneva, NY 14456
3993 Post Rd, Geneva, NY 14456
4067 Route 96A, Geneva, NY 14456
4173 Route 96A, Geneva, NY 14456
4189 Route 96A, Geneva, NY 14456
4019 Post Rd, Geneva, NY 14456
4057 Route 96A, Geneva, NY 14456
1041 Leader Rd, Geneva, NY 14456
1025 Leader Rd, Geneva, NY 14456
4248 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
910 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
932 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
946 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
4210 Route 96A, Geneva, NY 14456
4300 Route 96A, Geneva, NY 14456
4348 Route 96A, Geneva, NY 14456
4375 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
612 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
459 Teall Beach Dr, Geneva, NY 14456
451 Teall Beach Dr, Geneva, NY 14456
4376 Teall Beach S, Geneva, NY 14456
4336 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4332 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4326 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
676 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
4292 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4286 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4284 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4284 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4282 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4266 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
704 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
4232 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4214 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4192 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4186 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4180 Teall Beach N, Geneva, NY 14456
4232 Goldsmith Rd, Geneva, NY 14456
790 Lerch Rd, Geneva, NY 14456
4392,4386 Carson Dr, Geneva, NY 14456
743 Yale Station Rd, Geneva, NY 14456
741 Yale Station Rd, Geneva, NY 14456
697 Yale Station Rd, Geneva, NY 14456
699 Yale Station Rd, Geneva, NY 14456
677 Yale Station Rd, Geneva, NY 14456
645 Yale Station Rd, Geneva, NY 14456
4437 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4408 Carson Dr, Geneva, NY 14456
4414 Carson Dr, Geneva, NY 14456
4532 Seneca Vw, Geneva, NY 14456
4526 Seneca Vw, Geneva, NY 14456
4522 Seneca Vw, Geneva, NY 14456
4518 Seneca Vw, Geneva, NY 14456
4514 Seneca Vw, Geneva, NY 14456
4510 Seneca Vw, Geneva, NY 14456
4500 Seneca Vw, Geneva, NY 14456
4490 Seneca Vw, Geneva, NY 14456
4424 Carson Dr, Geneva, NY 14456
4480 Eastview Dr, Geneva, NY 14456
4472 Eastview Dr, Geneva, NY 14456
4450 Jaycrest Dr, Geneva, NY 14456
4436 Jaycrest Dr, Geneva, NY 14456
4405 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4404 East Lake Rd, Geneva, NY 14456
4376 Route 96A, Geneva, NY 14456
4460 Route 96A, Geneva, NY 14456
4416 Route 96A, Geneva, NY 14456
4456 Route 96A, Geneva, NY 14456
929 Yale Station Rd, Geneva, NY 14456
4299 Route 96A, Geneva, NY 14456
4319 Route 96A, Geneva, NY 14456
4243 Route 96A, Geneva, NY 14456
982 Leader Rd, Geneva, NY 14456
1004 Leader Rd, Geneva, NY 14456